PGE Energia Odnawialna zmodernizowała powierzchnię zbiornika górnego Elektrowni Wodnej Żarnowiec

11.08.2016

PGE Energia Odnawialna zakończyła prowadzoną od kwietnia modernizację powłoki ochronnej zbiornika górnego Elektrowni Wodnej Żarnowiec – największej elektrowni szczytowo –pompowej w Polsce. Znajdujący się na płaskowyżu zbiornik górny elektrowni wodnej zajmuje powierzchnię 136 hektarów i magazynuje ponad 13 mln metrów sześciennych wody.

Prowadzone przez Spółkę prace modernizacyjne polegały na odtworzeniu tzw. powłoki matyksowej, czyli wierzchniej powłoki zbiornika, która zabezpiecza właściwą, asfaltobetonową warstwę szczelną zbiornika. Powłoka mastyksowa, która była przedmiotem modernizacji, stanowi zewnętrzną, ochronną warstwę, zabezpieczającą właściwy asfaltobetonowy ekran szczelny przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych (promieniowaniem UV, zmienną wilgotnością, temperaturą, poziomem nasłonecznienia itp.).

Warstwa zabezpieczająca szczelny ekran asfaltobetonowy w związku z działaniem czynników zewnętrznych ulega naturalnemu procesowi starzenia, któremu towarzyszy utrata pożądanych właściwości użytkowych, m.in.utrata elastyczności i szczelności. Proces ten postępuje w strefie ciągłych wahań zwierciadła wody, szczególnie intensywnie w środkowym pasie zbiornika. Maksymalne dobowe różnice poziomów lustra wody wynoszą 16 metrów. Dzięki modernizacji i ułożeniu nowej warstwy mastyksu zostanie wydłużona żywotność ekranu uszczelniającego skarpy zbiornika górnego.

Po zakończeniu prac renowacyjnych i próbnym rozruchu technologicznym (przywróceniu piętrzenia wody) zbiornik górny elektrowni został oddany do normalnej eksploatacji.

Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Wodna Żarnowiec jest największą działającą w kraju elektrownią szczytowo-pompową o mocy zainstalowanej 716 MW. Zlokalizowana w Czymanowie elektrownia wykorzystuje do swojej pracy wodę z naturalnego, polodowcowego Jeziora Żarnowieckiego.

 

Zdjęcie powierzchni po zakończeniu prac. Skarpa odwodna zbiornika górnego z nowo położoną warstwą zabezpieczającą – mastyksową.

 

Natrysk mastyksu na skarpy zbiornika górnego.

 

Zbiornik górny EW Żarnowiec.