PGE kupiła 28 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW

12.12.2022

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, kupiła w województwach wielkopolskim oraz łódzkim 28 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW. Wszystkie projekty mają ważne warunki techniczne przyłączenia. Szacowana produkcja – na poziomie około 65 GWh – pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych.

Planowo elektrownie będą uruchamiane w latach 2024-2025. Do ich budowy wykorzystane zostaną moduły fotowoltaiczne w technologii bifacialnej, absorbujące światło dwustronnie, zarówno  bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite - docierające od tyłu. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. Dodatkowo, w ramach przedsięwzięcia, obok elektrowni PV powstanie infrastruktura towarzysząca związana z wyprowadzeniem mocy.

Nabycie 28 projektów fotowoltaicznych to kolejna ważna w ostatnim czasie akwizycja Grupy PGE na rynku zielonej energetyki. Tylko w tym roku kupiliśmy aktywa o łącznej mocy około 168 MW. Były to  zarówno projekty fotowoltaiczne jak i trzy farmy wiatrowe: Radzyń, Jóźwin i Ścieki. Jesteśmy stale otwarci  na kolejne oferty. Interesują nas zarówno projektowane, jak i zrealizowane już inwestycje - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Celem Grupy PGE jest osiągnięcie do 2030 roku 3 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych. Zgodnie z założeniami już w 2023 roku, obok 24 obecnie zarządzanych przez PGE Energia Odnawialna farm fotowoltaicznych, powstaną 24 kolejne instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o większych mocach. Najważniejszą z nich i jednocześnie jedną z największych instalacji słonecznych w Polsce, będzie elektrownia PV Jeziórko na Podkarpaciu, której budowę rozpoczęto na początku grudnia br. W pierwszym etapie składać się ona będzie z blisko 200 tys. paneli o łącznej mocy 100 MW, a docelową  moc 153 MW inwestycja osiągnie w 2024 r.

Ogólnie w 2023 r. PGE Energia Odnawialna będzie mieć wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.