PGE otwiera dwie farmy PV oraz dzierżawi kolejne grunty pod fotowoltaikę

05.11.2020

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna wydzierżawiła od Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej blisko 320 hektarów gruntów. Do końca 2023 r. powstaną tam instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy ok 250 MW. Spółka otworzyła też dwie, kolejne, jednomegawatowe farmy słoneczne: PV Lutol 1 i PV Lutol 2.

PGE Energia Odnawialna wydzierżawiła tereny w województwie lubuskim, w dwóch lokalizacjach. Ponad 267 ha znajduje się w gminie Słubice, a prawie 52 ha w miejscowościach Wilenko i Myszęcin. Co ważne, pozyskane grunty leżą w bliskim sąsiedztwie infrastruktury wysokiego napięcia, umożliwiającej przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo dzięki korzystnemu położeniu i ukształtowaniu terenu można się spodziewać, że zbudowane tam farmy fotowoltaiczne będą się charakteryzować wysoką produktywnością.

- To dotychczas największa umowa dzierżawy, którą podpisaliśmy w ramach realizowanego w Grupie PGE Programu PV. Jego celem jest uruchomienie w ciągu dekady nawet 3 GW mocy w instalacjach słonecznych i umocnienie się na pozycji lidera rynku OZE w kraju. Dotychczas na ten cel zabezpieczyliśmy już ponad 2000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy PV o łącznej mocy przeszło 1250 MW -  mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna

Oprócz dużych projektów, podobnych do tych realizowanych na gruntach Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, spółka będzie inwestować również w mniejsze, jednomegawatowe instalacje, podobne do właśnie oddawanych do użytkowania farm słonecznych: PV Lutol 1 i PV Lutol 2.

Zbudowane w województwie lubuskim elektrownie słoneczne wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z wyprowadzeniem mocy są ostatnimi z czterech projektów PGE Energia Odnawialna, które zwyciężyły w ubiegłorocznej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW.

W lecie spółka uruchomiła na Podkarpaciu PV Lesko, a pod koniec października otwarta została instalacja PV Bliskowice w województwie lubelskim.

Zarówno PV Lutol 1 i PV Lutol 2 zostały wyposażone w blisko 3 tysiące paneli monokrystalicznych o mocy 350 W każdy. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia, dominująca na rynku. Sprawność tego typu ogniw szacuje się na poziomie 18-20 proc. Mogą one produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia, w warunkach typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce.

Obie farmy słoneczne wybudowano na terenach własnych PGE Energia Odnawialna. Ich łączna powierzchnia wynosi 3,4 ha.

Spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.