PGE przeprowadziła akcję zarybiania Jeziora Raduszeckiego i Jeziora Dychowskiego

31.10.2022

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, przeprowadziła akcję zarybiania Jeziora Raduszeckiego i Jeziora Dychowskiego. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie populacji trzech gatunków ryb charakterystycznych dla regionu krośnieńskiego czyli: lina, karpia i karasia pospolitego.

Do obu zbiorników trafiło ponad pół tony dwuletnich ryb wyhodowanych w Ośrodku Zarybieniowym Polskiego Związku Wędkarskiego w Trzebuli. Na miejsce zostały one przetransportowane samochodem ciężarowym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt tj. basen z systemem napowietrzania wody i tzw. rękaw do bezpośredniego wpuszczania ryb do wody.

PGE Energia Odnawialna przykłada bardzo dużą wagę do ochrony środowiska. Akcja zarybiania to kolejna inicjatywa ekologiczna, która jest tego dowodem. Dbając o faunę rzeczną budujemy również przy naszych elektrowniach przepławki, dzięki którym ryby mogą bezpiecznie migrowaćmówi Sławomir Szostak, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów.

Jedna z takich przepławek została wybudowana w zeszłym roku na Stopniu Wodnym Stary Raduszec. Jej konstrukcja została tak zaprojektowana, że uwzględnia cechy gatunkowe oraz możliwości i potrzeby wszystkich organizmów żyjących w rzece.

Przepławka ma ok. 130 metrów długości. Składa się z 26 komór przeprawowych oraz basenów spoczynkowych, wyłożonych warstwą otoczaków i dodatkowych półmetrowych kamieni. W przegrodach z palisady drewnianej znajdują się też 30-40 centymetrowe szczeliny (przesmyki), którymi przepływają ryby.

Jezioro Raduszeckie jest sztucznym zbiornikiem wodnym powstałym na rzece Bóbr. Akwen jest podzielony przez most na dwie części. Z jednej strony znajduje się Elektrownia Wodna Raduszec Starym, a na drugim końcu Elektrownia Dychów.

Wchodząca w skład hydrowęzła dychowskiego Elektrownia Wodna Stary Raduszec jest ostatnią elektrownią na rzece Bóbr w pobliżu jej ujścia do Odry. Uruchomiono ją w 1935 r. i w przeciwieństwie do wielu innych tego typu obiektów przetrwała nienaruszona czas wojny i okres po jej zakończeniu. W elektrowni zamontowano dwie turbiny typu Kaplana sprzężone z generatorami synchronicznymi, każda o mocy 1320 kW, pozwalające na średnioroczną produkcję na poziomie 12 GWh.

Elektrownia Wodna Dychów to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Zbudowana jeszcze przed II wojną światową pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego. Jest zasilana przez kanał derywacyjny o długości 20,4 km doprowadzający spiętrzone – na jazie w Krzywańcu – wody rzeki Bóbr do górnego zbiornika elektrowni (Jeziora Dychowskiego). Elektrownia jest wyposażony w trzy turbozespoły pionowe z turbinami Kaplana o łącznej mocy  blisko 88 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.