PGE uruchomi regionalne centrum serwisowe farm wiatrowych i fotowoltaicznych

18.11.2021

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, uruchomi w Piaskach, kilkanaście kilometrów od Bełchatowa, regionalne centrum serwisowe do obsługi farm wiatrowych i fotowoltaicznych należących do spółki.

Centrum powstanie na przełomie 2021 i 2022 r. na półtorahektarowej działce PGE Energia Odnawialna pierwotnie należącej od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Obecnie w tej lokalizacji znajduje się hala magazynowo-produkcyjna wyposażona m.in. w suwnicę pomostową, ułatwiającą transport ładunków ciężkich i wielogabarytowych.

Prace serwisowe będą przeprowadzać pracownicy spółki. Pod tym względem wyróżniamy się na tle innych, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Dzięki specjalistycznemu wyszkoleniu kilkudziesięciu ludzi konsekwentnie uniezależniamy się od usługodawców zewnętrznych w zakresie napraw i utrzymania turbin wiatrowych. To rozwiązanie pozwala na szybsze działanie w sytuacji awarii, jest też korzystne ekonomiczne, bo jesteśmy w stanie samodzielnie – korzystając z centrum serwisowego - wykonywać wiele zaawansowanych technicznie prac na głównych komponentach - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Dzięki temu, że nowa inwestycja znajduje się w centralnej, dobrze skomunikowanej części Polski, w odległości ok. 11 km od trasy A1 stanie się głównym magazynem części zamiennych dla potrzeb eksploatowanych przez spółkę farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Składowane i przechowywane będą tu m.in. przekładnie, generatory, transformatory, a nawet tak duże elementy jak łopaty wiatraka.

Co ważne, centrum serwisowe w Piaskach będzie też zapleczem magazynowym dla planowanych inwestycji, które Grupa PGE zamierza realizować w ramach sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Bełchatowa. Transformacja ta zakłada uruchomienie szeregu przedsięwzięć w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią konwencjonalną Elektrownię Bełchatów.

Wśród planowanych inwestycji będą m.in. instalacje PV o łączne mocy ok 600 MW. Według wstępnych założeń zostaną one zbudowane na kilku kompleksach działek o powierzchni całkowitej ponad 500 ha. Jedna z farm słonecznych powstanie w pobliżu składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Bełchatów, natomiast druga m.in. na terenie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców nazywanego potocznie „Bliźniaczą Górą Kamieńsk” lub „Górą Szczerców”.

W tej samej lokalizacji mogą też powstać  elektrownie wiatrowe o łącznej mocy ok. 100 MW. Realizacja tych zamierzeń jest jednak uzależniona w dużym stopniu od nowelizacji tzw. ustawy odległościowej.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.