PGE uruchomiła farmę fotowoltaiczną PV Augustynka

01.02.2024

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE uruchomiła farmę fotowoltaiczną o mocy 25 MW. Elektrownia słoneczna została wybudowana na terenie powiatu siemiatyckiego w województwie podlaskim. Wyprodukowana przez nią energia elektryczna zasili ponad 12 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie białostocki oddział PGE Dystrybucja zakończył budowę rozdzielni sieciowej 110kV Augustynka, która pozwoli na wyprowadzenie mocy z nowej farmy fotowoltaicznej do sieci.

 

 

 

Uruchomienie farmy fotowoltaicznej PV Augustynka 1 o mocy 25 MW zapewni zieloną energię na potrzeby 12 tys. gospodarstw domowych. To kolejna inwestycja, która przybliża nas do realizacji strategicznego celu posiadania do 2030 roku 3 GW zainstalowanej mocy w instalacjach fotowoltaicznych mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Realizacja inwestycji należących do Grupy PGE spółek PGE Energia Odnawialna oraz PGE Dystrybucja podnosi pewność zasilania w energię elektryczną odbiorców na terenie powiatu siemiatyckiego, ale także w pełni wpisuje się w transformację energetyczną kraju zwiększając możliwości przyłączania nowych inwestycji OZE – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Instalacja PV Augustynka powstała na działce o powierzchni około 27 ha. Składa się z około 46 tys. paneli monokrystalicznych, bifacjalnych. Mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite - docierające od tyłu. Zamontowane panele o łącznej mocy 25 MW będą w stanie wyprodukować według szacunków powyżej 26 GWh rocznie. Pozwoli to zasilić w energię elektryczną ponad 12 tys. gospodarstw domowych. 

PGE Dystrybucja zakończyła realizacje inwestycji w nową rozdzielnie sieciową Augustynka. Inwestycja swym zakresem objęła kompleksowy projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę, zarówno dotyczących samej stacji jak i linii kablowych wysokich i średnich napięć (WN i SN). W ramach inwestycji wybudowano nowy budynek rozdzielni wraz z całą infrastruktura sieciową rozdzielni i drogami wewnętrznymi. Stacja ma zapewniony system ochrony wraz z odpowiednim systemem łączności. Wewnątrz budynku technologicznego stacji zaprojektowano i podłączono szafy sterowniczo-pomiarowe WN. W ramach zrealizowanej inwestycji wybudowano też ponad 2 km kablowych linii WN i SN oraz posadowiono nowy słup rurowy WN, będący wprowadzeniem istniejącej linii 110KV Milejczyce-Adamowo do nowo wybudowanej stacji. PGE Dystrybucja realizowała to zadanie od września 2022 do grudnia 2023 r. Koszt inwestycji po stronie Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyniósł blisko 21 mln zł i został w całości pokryty przez podmiot przyłączany czyli PGE Energia Odnawialna S.A. Inwestycja wpływa na poprawę bezpieczeństwa energetycznego w regionie, możliwość przyłączania nowych źródeł OZE i nowych odbiorców energii elektrycznej. 

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 33 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi ok. 2530 MW.