PGE wybiera inżyniera kontraktu dla modernizacji Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka – Żar

25.02.2021

PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do wyboru inżyniera kontraktu, który będzie nadzorował kompleksową modernizację Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar.

Inżynier kontraktu pełni bardzo ważna rolą przy dużych, złożonych, wieloetapowych inwestycjach. To on odpowiada za cały proces budowlany, od momentu rozpoczęcia prac do ich zakończenia. Jego zadaniem jest nadzór, monitoring i rozliczanie projektu, bez zbędnego angażowania w to samego inwestora.

W przypadku Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar, dużym wyzwaniem dla inżyniera kontraktu będzie również właściwe skoordynowanie prac ekip remontowych odpowiedzialnych za trzy różne zadania.

W pierwszej kolejności rozpocznie się modernizacja części technologicznej elektrowni dotycząca hydrozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi.

Następnie ruszą prace związane z modernizacją zbiornika górnego Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar. Odnowiona zostanie wewnętrzna warstwa szczelna zbiornika oraz - o ile będzie to potrzebne – asfaltobetonowy ekran na jego dnie.

W trakcie trwania modernizacji zbiornika górnego przeprowadzone zostaną również prace remontowe dotyczące infrastruktury budowlanej, w zakresie: górnego i dolnego ujęcia wody, rurociągów derywacyjnych, sztolni odpływowej oraz komory uderzeń.

- Planowana modernizacja - która w przypadku zbiornika zakończy się do końca 2024 r., a w części technologicznej do końca 2027 r. - pozwoli na obniżenie kosztów pracy obiektu oraz dalszą jego eksploatację przez następne 35 lat - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Co ważne, podczas remontu elektrownia nie zostanie wyłączona z eksploatacji. Wyjątkiem będzie okres, kiedy realizowane będą prace na zbiorniku górnym.

Świadcząca usługi regulacyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE)  Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka - Żar należy do najważniejszych obiektów Grupy Kapitałowej PGE.  Zbudowana wewnątrz góry Żar jest nie tylko drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, ale jedyną elektrownią podziemną w kraju.

Uruchomiono ją 31 grudnia 1979 r. Od tego czasu odgrywa jedną z najważniejszych ról w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), jako ważne źródło mocy szczytowej, regulacyjnej i interwencyjnej. Stanowi naturalny magazyn energii pozwalający reagować na zmieniające się warunki pracy systemu KSE, zapewniając mu stabilną pracę.

W elektrowni pracują cztery hydrozespoły odwracalne (pompo-turbiny), o mocy znamionowej 125 MW i prędkości obrotowej 600 obr./min. Hydrozespół posiada wirnika o średnicy 2918 mm, generator-silnik o mocy pozornej 150 MVA i napięciu znamionowym 13,8 kV oraz silnik rozruchowy do pracy pompowej o mocy 8 MW.

Wszystkie podstawowe urządzenia elektrowni, w tym: hydrozespoły, transformatory blokowe oraz nastawnia elektrowni umieszczone są w podziemnej komorze o długości 123 m, szerokości 27 m i wysokości 40 m.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.