PGE wybuduje farmę fotowoltaiczną o mocy 7 MW w okolicach Ostrołęki

20.04.2023

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE prowadzi postępowanie przetargowe na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pokrzywnica o mocy 7 MW. Instalacja słoneczna powstanie w pobliżu Ostrołęki. Jest to kolejna inwestycja, którą spółka uruchomi w ciągu najbliższego roku na Mazowszu.

 

 

Budowa farmy PV Pokrzywnica jest częścią programu inwestycyjnego Grupy PGE, dotyczącego energetyki słonecznej. W 2023 roku PGE Energia Odnawialna uruchomiła już przetarg na PV Żółtańce i PV Jedlanka Stara. Wkrótce podobne postępowania obejmować będą kolejne inwestycje takie jak: PV Srebrzyszcze, PV Wrzosów czy PV Jeziórko 3.Ponadto, w 2023 r. PGE Energia Odnawialna zakończy budowę 23 instalacji fotowoltaicznych. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i większe, o mocy kilkunastu, kilkudziesięciu a nawet stu megawatów. Inwestycje słoneczne są realizowane na terenie całej Polski. Najważniejsze z nich to: PV Jeziórko (100 MW – powiat tarnobrzeski), PV Augustynka (25 MW - powiat siemiatycki), PV Huszlew (13 MW – powiat łosicki), PV Gutki (12 MW – powiat grajewski), PV Pasterzowice (8 MW – powiat żagański) i PV Krotoszyn (5 MW - powiat krotoszyński).

Instalacja PV Pokrzywnica, składająca się z około 14 tys. paneli monokrystalicznych o mocy nie mniejszej niż 500 W każdy, powstanie do końca maja 2024 r. na działce o powierzchni ok. 9 ha. Dzięki zamontowaniu modułów bifacjalnych, absorbujących światło dwustronnie, wydajność instalacji będzie większa o kilka procent w porównaniu do dotychczas funkcjonujących elektrowni. Według wstępnych założeń, produkcja energii z nowej farmy wyniesie blisko 7400 MWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne ok. 3500 gospodarstw domowych.  

Łącznie do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać ok. 500 MW zainstalowanej mocy w instalacjach PV, które będą już całkowicie wybudowane lub będą znajdować się w trakcie budowy. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2 GW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2427,7 MW.