PGE wybuduje pięć nowych elektrowni fotowoltaicznych

04.11.2021

PGE rozpoczęła budowę pięciu nowych elektrowni fotowoltaicznych. Do końca roku, na farmie PV Bedlno Radzyńskie 2 w województwie lubelskim zainstalowane będą panele słoneczne. Natomiast na farmie PV Brzeźnik w województwie mazowieckim oraz PV Kaleń 1, PV Wrzeszczewice 1 i PV Wrzeszczewice 2 w województwie łódzkim, zostaną zamontowane kable, inwertery, stacje transformatorowe i konstrukcje wsporcze. Inwestycje zrealizuje spółka PGE Energia Odnawialna, która w Grupie PGE odpowiedzialna jest za rozwój odnawialnych źródeł energii.

Uruchomienie nowych elektrowni fotowoltaicznych jest możliwe dzięki wygranej 19 projektów PGE Energia Odnawialna podczas ostatniej, czerwcowej aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW, zorganizowanej przez Urząd Regulacji Energetyki. Projekty PGE uzyskały wsparcie, oferując cenę sprzedaży energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 253,37 PLN/MWh. Oznacza to, że spółka otrzymała gwarancję, że w ujęciu realnym cena ta się nie zmieni przez 15 lat. W przypadku projektów PV PGE Energia Odnawialna, chodzi o lata 2023-2037.

Zgodnie z harmonogramem wszystkie instalacje zostaną ukończone w drugiej połowie 2022 r. Farmy fotowoltaiczne będą zasilane nowoczesnymi modułami fotowoltaicznymi, których parametry techniczne pozwolą na uzyskanie wysokiej produktywności, w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce. Moc pojedynczego ogniwa osiągnie poziom 535 W. To ponad dwa razy więcej niż ma każdy z paneli na Górze Żar, gdzie znajduje się pierwsza, wybudowana w 2015 r. farma fotowoltaiczna PGE.

Zgodnie ze strategią, Grupy PGE, do 2050 r. Grupa osiągnie neutralność klimatyczną. Zostanie to zrealizowane poprzez inwestycje w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel blisko 2500 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy blisko 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje, jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, gruntach należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów produkujących energię odnawialną wynosi 2326,25 MW.