PGE wybuduje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 15 MW

25.10.2022

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę trzech sąsiadujących ze sobą farm fotowoltaicznych PV Żółtańce 1, PV Żółtańce 2 i PV Żółtańce 3. Instalacje o łącznej mocy 15 MW powstaną na wydzierżawionych przez spółkę 18 ha gruntów znajdujących się w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie.

Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Pozwoli to podpisać umowę z wykonawcami do połowy 2023 roku i uruchomić farmy fotowoltaiczne w drugim kwartale 2024 r.

Zgodnie ze strategią,do 2050 r. Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną dzięki realizacji inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program rozwoju fotowoltaiki. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Jeszcze w tym roku PGE Energia Odnawialna uruchomi 19 farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda, które w 2021 roku wygrały aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. Będą to instalacje w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim. W tym samym czasie spółka zamierza uzyskać pozwolenia na budowę elektrowni PV o łącznej mocy około 260 MW.

W kolejnych latach proces inwestycyjny jeszcze przyspieszy, a PGE Energia Odnawialna  będzie rokrocznie ogłaszać przetargi na ponad 300 MW w energetyce słonecznej. Dodatkowo w 2023 r. spółka zamierza oddać do użytku 24 instalacje. Będą to zarówno elektrownie jednomegawatowe, jak i farmy o mocy 2, 5, 6, 8 i 25 MW. Największy projekt zostanie zrealizowany na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu. Chodzi o instalację o mocy 153 MW, składającą się z trzech farm – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 i PV Jeziórko 3. Pierwszy jej etap o mocy 100 MW powstanie do końca 2023 roku.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.