PGE wybuduje z Gminą Kleszczów jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce

05.07.2021

PGE Energia Odnawialna z Grupy PGE wybuduje z Gminą Kleszczów jedną z największych farm fotowoltaicznych w Polsce. Inwestycję o mocy 50 MW zrealizuje spółka celowa PGE Soleo1.  Zgodnie z umową joint venture, PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów będą miały w niej po 50 proc. udziałów.

Elektrownia słoneczna powstanie do końca 2022 r. na 50 ha gruntów należących do  Gminy Kleszczów.  Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja farmy osiągnie poziom 53 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 25 tysięcy gospodarstw domowych. PGE i PGE Energia Odnawialna oraz Gmina Kleszczów zrealizują inwestycję w oparciu o system aukcyjny lub poprzez długoterminowe umowy sprzedaży energii elektrycznej (PPA).

- Umowa z Gminą Kleszczów na budowę nowej farmy fotowoltaicznej jest częścią realizowanego przez Grupę PGE Programu Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatów. Zakłada on uruchomienie szeregu inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii, które stopniowo zastąpią Elektrownię Bełchatów. Oprócz uruchomienia farmy fotowoltaicznej, Grupa PGE zrealizuje w regionie także inwestycje wiatrowe oraz zbuduje magazyny energii. We wrześniu natomiast otwarte zostanie Centrum Rozwoju Kompetencji, którego jednym z głównych celów będzie przekazywanie wiedzy i umiejętności o odnawialnych źródłach energii – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Z perspektywy Gminy Kleszczów, budowa farmy fotowoltaicznej jest kontynuacją działań na rzecz środowiska naturalnego. Od kilku lat samorząd dofinansowuje mieszkańcom m.in. zakup i montaż instalacji OZE.

- Uruchomienie elektrowni słonecznej pozwoli zasilić budżet gminy wpływami z podatków od nieruchomości, opłat z tytułu dzierżawy oraz zysków wypracowanych przez spółkę PGE Soleo 1. Jest to szczególnie ważne w perspektywie nieuchronnego wygaszania wydobycia węgla z odkrywki położonej na terenie naszej gminy oraz w związku z ogłoszonymi już planami wyłączania z eksploatacji kolejnych bloków Elektrowni Bełchatów – mówi Sławomir Chojnowski, wójt gminy Kleszczów.

Dla PGE inwestycja w Gminie Kleszczów to kolejne działanie wpisujące się w założenia nowej Strategii Grupy PGE. Zgodnie z jej założeniami do końca 2030 r. PGE zbuduje instalacje PV o łącznej mocy 3 GW i umocni pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW.

- Budowa farmy słonecznej o mocy 50 MW to obecnie jedna z największych inwestycji fotowoltaicznych PGE. Ale nie jedyna. Kilka dni temu dziewiętnaście naszych projektów fotowoltaicznych wygrało aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. W kolejnych miesiącach planujemy też uruchomić postępowania zakupowe dotyczące budowy kolejnych elektrowni, zarówno małych, jak i większych, o mocach kilkudziesięciu megawatów. Będą to inwestycje realizowane na gruntach własnych Grupy PGE, dzierżawionych od samorządów, instytucji kościelnych, a także na terenach należących do spółek skarbu państwa - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

PGE Energia Odnawialna jest też nadal otwarta na współpracę z właścicielami gruntów, którzy chcą wydzierżawić spółce tereny pod instalacje fotowoltaiczne. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać dzwoniąc na specjalną Infolinię (22 340 82 01) lub poprzez dedykowaną zakładkę na stronie internetowej www.pgeeo.pl.