PGE z dodatkowym wsparciem na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin

19.06.2023

PGE Energia Odnawialna, z Grupy PGE, uzyskała dodatkowe blisko 2 mln zł dofinansowania na modernizację Elektrowni Wodnej Gubin. Środki będą pochodzić z funduszu EOG, którego operatorem  w Polsce jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wcześniej z tego samego źródła spółka uzyskała ponad 6 mln zł.

 

 

 

Dzięki modernizacji elektrownia będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne 40 lat, zwiększając swoje możliwości produkcyjne o 10 proc. - z obecnych 3 634 MWh do ok. 4 000 MWh. Pozwoli to zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną blisko 2 tys. gospodarstw domowych.

Modernizacja Elektrowni Wodnej Gubin będzie prowadzona w kilku etapach i zakończy się do końca marca 2024 r. Na początku wymienione zostaną hydrozespoły Hz 3 i Hz 2 wraz całym zapleczem technologicznym. Następnie zmodernizowany będzie hydrozespół Hz 1, w tym: aparat kierowniczy, wirnik, łożysko nośne i główne, układ regulacji oraz generator.

Elektrownia Wodna Gubin jest jednym z najstarszych obiektów hydrotechnicznych w Polsce Wybudowano ją w 1905 r. w korycie rzeki Nysa Łużycka. Posiada trzy hydrozespoły z turbiną Kaplana o łącznej mocy ok 1,1 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 farmy fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2427,7 MW.

„Modernizacja wyposażenia technologicznego EW Gubin” korzysta z dofinansowania o łącznej wartości blisko 8 mln zł otrzymanego w proporcji 85% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 oraz 15% ze środków budżetu państwa. Celem programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” jest złagodzenie zmian klimatycznych i zmniejszenie wrażliwości na zmianę klimatu.