PGE zorganizowało wielkie sprzątanie Jeziora Solińskiego

10.10.2022

Blisko sto osób wzięło udział w powakacyjnym sprzątaniu Jeziora Solińskiego. Podczas czterogodzinnej akcji zebrano ok. 80 worków śmieci. Organizatorem wydarzenia była spółka PGE Energia Odnawialna, z Grupy Kapitałowej PGE.

W akcji sprzątania Jeziora Solińskiego uczestniczyła młodzież ze szkół z powiatów leskiego i bieszczadzkiego oraz mieszkańcy okolicznych gmin. Wsparcia udzieliła Gmina Solina oraz Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna z Polańczyka, Leska i Myczkowiec. Dzięki udostępnieniu 11 łodzi m.in. przez Bieszczadzkie Wodne Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Rybacką udało się dopłynąć do dziewięciu rejonów Jeziora Solińskiego, obejmujących ponad 50 proc. całej linii brzegowej zbiornika.

Podczas sprzątania zebrano 7 m³ śmieci, w tym m.in. puszki, butelki i opony. - To już kolejna tego typu akcja, którą organizuje PGE Energia Odnawialna. Cieszymy się, że z roku na rok zbieramy coraz mniej śmieci. To znaczy, że świadomość ekologiczna naszego społeczeństwa rośniemówi koordynujący całe wydarzenie Bogusław Pleskacz, Kierownik Wydziału Zarządzania w PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Solina – Myczkowce

Jezioro Solińskie powstało w 1968 roku. Akwen gromadzący 474 milionów metrów sześciennych wody ma kształt rozwartych wideł. Jedno odgałęzienie o długości 26 kilometrów wypełnia dolinę rzeki San, drugie o długości 14 kilometrów dolinę rzeki Solinka. Powierzchnia lustra wody w zbiorniku wynosi 2200 ha. To obecnie największe w kraju sztuczne jezioro i wielka atrakcja turystyczna przyciągająca rzesze miłośników kajakarstwa, żeglarstwa czy wędkarstwa. 

Na Jeziorze Solińskim są trzy (a okresowo cztery) wyspy. Największa z nich - o powierzchni około 34 ha - to Wyspa Duża, znana powszechnie jako Wyspa Energetyk. Można się na nią dostać promem z Polańczyka. Na miejscu znajdują się m.in. domki letniskowe, camping oraz przystań z wypożyczalnią sprzętu pływającego.

Jezioro odgrywa też olbrzymią rolę przeciwpowodziową. Dzięki stworzeniu stałej rezerwy o wielkość 50 mln metrów sześciennych wody możliwe jest w sytuacji kryzysowej przechwycenie, zmagazynowanie i kontrolne odprowadzenie nagłych, dużych fal wezbraniowych.

PGE Energia Odnawialna z Grupa Kapitałowa PGE jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.