Plan podziału PGE Energia Natury Sp. z o.o. z dnia 18 marca 2015 roku

18.03.2015

W dniu 18 marca 2015 r. został przyjęty przez PGE Energia Odnawialna S.A. („Spółkę Przejmującą”) plan podziału Spółki PGE Energia Natury Sp. z o.o. („Spółki Dzielonej”). Ww. plan podziału został uzgodniony między Spółką Przejmującą a Spółką Dzieloną. Spółka Przejmująca w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 535 §3 KSH udostępnia niniejszym plan podziału.