Plan połączenia PGE Energia Odnawialna S.A z PGE Energia Natury Kappa Sp. z o.o., PGE Energia Natury Bukowo Sp. z o.o., PGE Energia Natury Karnice Sp. z o.o., oraz PGE Energia Natury Olecko Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2015 roku.

02.09.2015

W dniu 31 sierpnia 2015 r. został przyjęty przez PGE Energia Odnawialna S.A. plan połączenia ze spółkami PGE Energia Natury Kappa Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Bukowo Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Karnice Sp. z o.o., oraz PGE Energia Natury Olecko Sp. z o.o., uzgodniony pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. jako spółką przejmującą a PGE Energia Natury Kappa Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Bukowo Sp. z o.o.,  PGE Energia Natury Karnice Sp. z o.o., oraz PGE Energia Natury Olecko Sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi.

PGE Energia Odnawialna S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 500 §2 KSH udostępnia niniejszym plan połączenia: