Plan Połączenia PGE Energia Odnawialna S.A z PGE Energia Natury S.A. i Eolica Wojciechowo sp. z o.o. z dnia 19 maja 2015 roku

20.05.2015

W dniu 19 maja 2015 r. został przyjęty przez PGE Energia Odnawialna S.A. plan połączenia ze spółkami PGE Energia Natury S.A. oraz Eolica Wojciechowo sp. z o.o. uzgodniony pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. jako spółką przejmującą a PGE Energia Natury SA oraz Eolica Wojciechowo sp. z o.o. jako spółkami przejmowanymi.

PGE Energia Odnawialna S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 500 §2 KSH udostępnia niniejszym plan połączenia: