Podkarpackie chce rozwijać OZE

05.04.2019

Budowa lokalnego rynku energii. Współpraca biznesu z samorządami - to tytuł i główny przekaz konferencji zorganizowanej 5 kwietnia 2019 roku w Polańczyku. Partnerem merytorycznym konferencji była PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE

Spotkanie okazało się platformą wymiany poglądów i  wizji na temat kierunków rozwoju województwa podkarpackiego w kontekście realizacji lokalnych celów OZE oraz rozwoju energetyki rozproszonej jako elementu bezpieczeństwa energetycznego regionu. Przedyskutowano również kwestię budowania synergii pomiędzy jednostkami samorządów terytorialnych a przedsiębiorstwami.

Przykładem współpracy biznesu z samorządami jest również Program dla Bieszczad, który w zeszłym roku zaprezentowaliśmy właśnie tu w Polańczyku. Program przyczyni się również do wzmocnienia lokalnego rynku energii, bowiem wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poszukiwanie możliwości ich pozyskiwania stanowi jedną z opcji ujętą w Programie dla Bieszczad - powiedział Adam Hamryszczak, wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

Bieszczady to szczególne miejsce na mapie Województwa Podkarpackiego i całej Polski. Duża część regionu objęta jest różnymi formami ochrony przyrody, co dodaje temu miejscu unikalnych walorów turystycznych. W konsekwencji wszelkie formy działalności człowieka, w tym przedsiębiorczość, muszą zostać podporządkowane specyficznym zasadom i ograniczeniom. Naszym zadaniem jest równoważyć te zadania - powiedział Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

PGE Energia Odnawialna jest obecna na terenie województwa podkarpackiego od wielu lat, przede wszystkim poprzez swoje aktywa w postaci elektrowni wodnych. GK PGE, jako lider rozwoju OZE w Polsce, od kilku lat uczestniczy w rozwoju nowego segmentu działalności tj. instalacji źródeł fotowoltaicznych. W 2018 roku z inicjatywy PGE Energia Odnawialna został powołany do życia Soliński Klaster Energii. Klastry energii są stosunkowo nową  inicjatywą, ale z jasno określonymi założeniami. Ich zadaniem jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa kondycji środowiska naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Województwo Podkarpackie, wraz ze swymi samorządami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi jest naturalnym sprzymierzeńcem PGE Energia Odnawialna w realizacji zielonych inwestycji. Cieszymy się, że poprzez nasze działania, wpisujemy się w realizację lokalnych celów OZE i przyczyniamy się do rozwoju energetyki rozproszonej, przy jednoczesnym poszanowaniu charakteru i zasobów Bieszczad - podkreślił Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Odnawialna.