Podpisana umowa na roboty budowlane obejmujące zakresem zaprojektowanie i wykonanie farmy wiatrowej RESKO Etap I

20.04.2012

W dniu 20.04.2012 r. Spółka Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o., w której PGE Energia Odnawialna S.A. posiada 100% udziałów, podpisała umowę na roboty budowlane obejmującą zakresem zaprojektowanie i wykonanie farmy wiatrowej RESKO Etap I.

W dniu 20.04.2012 r. Spółka Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o., w której PGE Energia Odnawialna S.A. posiada 100% udziałów, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, podpisała z Konsorcjum firm ALDESA ENERGIA RENOVABLES S.L.U i ALDESA NOWA ENERGIA Sp. z o.o. umowę na roboty budowlane obejmującą zakresem zaprojektowanie i wykonanie farmy wiatrowej RESKO Etap I o mocy zainstalowanej 10,5 MW w formule „pod klucz” na terenie gminy Resko wraz z wyprowadzeniem mocy i stacją SN/110kV w GPZ Resko wraz z serwisem farmy wiatrowej w okresie gwarancyjnym.