Podpisanie umowy o świadczenie usługi praca interwencyjna

02.01.2015

30 grudnia 2014 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy PGE Energia Odnawialna S.A. a PSE S.A.

</p>Ze strony PGE Energia Odnawialna S.A. umowę podpisali: Maciej Górski, Prezes Zarządu oraz Piotr Brudnicki, Wiceprezes Zarządu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. reprezentowali: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu oraz Piotr Rak, Wiceprezes Zarządu.</p> <p>W ramach umowy zawartej na lata 2015 – 2018, PGE Energia Odnawialna S.A. będzie świadczyła na rzez PSE S.A. usługi pracy interwencyjnej polegającej na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP elektrowni szczytowo-pompowych Żarnowiec, Porąbka Żar, Dychów i Solina do interwencyjnego równoważenia bieżącego bilansu mocy czynnej i biernej w systemie oraz do sterowania rozpływami mocy w sieci przesyłowej. Świadczone usługi obejmować będą:</p> <ul> <li>usługę rezerwy interwencyjną mocy czynnej;</li> <li>usługę regulację napięcia i mocy biernej;</li> <li>usługę samostartu oraz </li> <li>usługę kompensacji mocy.</li> </ul> <p>Rezerwa interwencyjna mocy czynnej to zdolność jednostek wytwórczych Wykonawcy do wytwarzania lub pobierania mocy elektrycznej czynnej, aktywizowana zdalnie przez Operatora Systemu Przesyłowego, z krótkim czasem aktywacji pełnej mocy osiągalnej  danej jednostki wytwórczej. </p> <p>Regulacja napięcia i mocy biernej to praca jednostek wytwórczych Wykonawcy w trybie generacji lub poboru mocy biernej na poziomie określonym przez Operatora Systemu Przesyłowego, mająca na celu utrzymanie zadanego poziomu napięć oraz bilansu mocy biernej w węzłach sieci KSE.  </p>