Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

24.10.2012

Dnia 20 października 2011 roku w Warszawie odbyło się Forum organizowane jest przez Stowarzyszenie Energii Odnawialnej we współpracy z  Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą oraz Stowarzyszeniem Producentów Energii Odnawialnych APPA (Hiszpania).

Po raz kolejny Forum zgromadziło przedstawicieli rządu, samorządów, instytucji, biznesu zarówno z Polski jak i Hiszpanii. Konferencję otworzył Prezes PGE Energia Odnawialna S.A. Pan Jacek Podlewski.

Na konferencji mówiono przede wszystkim o możliwościach  inwestowania w rozwój „zielonej” energii, co wobec zobowiązań Polski wobec Brukseli, 15% - go udziału energii z OZE w bilansie energetycznym kraju do 2020 roku, nabiera szczególnego znaczenia. W chwili obecnej tylko ok. 8% energii elektrycznej w Polsce pochodzi z OZE, co pokazuje jak dużo musimy jeszcze zrobić, ale także jak duży jest polski rynek OZE. Bogate doświadczenia Hiszpanów związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł, pozwala nam wykorzystać ich doświadczenia, ale również uniknąć popełnionych błędów.

Prezentacja Pana Bartosza Sobolewskiego z PGE Energia Odnawialna SA, dotyczyła inwestycji w energetykę na morzu a więc nowego kierunku Państwa Polskiego w zakresie nowych mocy wytwórczych, jest to technologia bardzo obiecująca i charakteryzująca się ogromnym potencjałem.