Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

21.03.2016

W dniu 21 marca 2016 r. Pan Mieczysław Koch objął funkcję prezesa zarządu spółki PGE Energia Odnawialna S.A. Jednocześnie 21 marca 2016 r. Pan Mieczysław Koch złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Stowarzyszenia Energii Odnawialnej.