Powołanie składu Zarządu VII kadencji

02.06.2014

Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. pragnie poinformować, iż w dniu 29 maja 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki, podjęła jednogłośnie uchwały o powołaniu składu Zarządu VII kadencji.


<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:EnableOpenTypeKerning /> <w:DontFlipMirrorIndents /> <w:OverrideTableStyleHps /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p class="fontBig">Od dnia 29 maja 2014 r. Zarząd Spółki tworzą :</p> <ul class="fontBig"> <li> <p class="MsoNormal">Pan Maciej Górski – Prezesa Zarządu Spółki</p> </li> <li> <p class="MsoNormal">Pan Norbert Sadek – Wiceprezes Spółki</p> </li> <li> <p class="MsoNormal">Pan Andrzej Tersa – Wiceprezesa Spółki</p> </li> </ul>