Powstanie przepławka dla ryb na Stopniu Wodnym Gryżyce - Elektrownia Wodna Grajówka

15.05.2017

PGE Energia Odnawialna rozstrzygnęła przetarg na budowę przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym Gryżyce - Elektrownia Wodna Grajówka. Inwestycja umożliwi swobodną migracje ryb i wpłynie na ochronę zasobów naturalnych w rejonie elektrowni.  Ważna z punktu widzenia ekologii inwestycja zostanie zakończona pod koniec przyszłego roku.

Przepławka to budowla hydrotechniczna stosowana na stopniach wodnych (przy elektrowniach wodnych, jazach, zaporach), mająca za zadanie umożliwić rybom i organizmom bezkręgowym bezpieczną i komfortową migrację. Tego typu urządzenia brakowało do tej pory w Elektrowni Wodnej Grajówka na Stopniu Wodnym Gryżyce.

Realizowana według zasady zaprojektuj i wybuduj inwestycja będzie wymagała od wykonawcy wielu skomplikowanych działań. Musi on podjąć decyzję w którym miejscu zaprojektować i wybudować przepławkę i według jakiej technologii. Wyzwaniem  stanie się stworzenie urządzenia imitującego naturalne środowisko, które nie będzie powodować erozji koryta rzeki, a także spełni inne funkcje hydrotechniczne. Dodatkowo wykonawca musi tak zaprojektować przepławkę, by szybkość prądu wypływającej z niej wody była większa o około 0,20-0,30 m/s niż w korycie rzeki, gdyż tylko wówczas będzie ona oddziaływała wabiąco na wędrujące ryby. Z drugiej strony prędkość wypływającej z przepławki wody nie powinna przekraczać 60-80% określonej dla ryb krytycznej szybkości przepływu. Istotna jest również głębokość wody. Nie może być niższa niż: 0,3 m w przesmykach i przelewach oraz 0,6 m w basenach.

Wybudowana w 1922 r. na lewym brzegu rzeki Bóbr w pobliżu miejscowości Gryżyce Elektrownia Wodna Grajówka jest trzecią co do wielkości przepływową elektrownią eksploatowaną przez PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów. Dzięki przeprowadzonej w latach 60-tych modernizacji turbozespołów oraz późniejszej wymianie regulatorów obrotów turbin jest uważana za jedną z najbardziej niezawodnych elektrowni należących do spółki. Jej średnia roczna produkcja wynosi około 10 000 MWh.

W okolicy Elektrowni Wodnej Grajówka żyje 37 gatunków minogów i ryb w tym gatunki chronione, jak: głowacz białopłetwy, koza, minóg rzeczny, piekielnica, różanka i śliz.