Powstanie przepławka dla ryb na Stopniu Wodnym Krzywaniec

18.01.2018

PGE Energia Odnawialna rozstrzygnęła przetarg na budowę przepławki dla ryb na Stopniu Wodnym Krzywaniec. Inwestycja ma być gotowa do końca sierpnia bieżącego roku.

Budowa przepławki to kolejny projekt w ramach realizowanej w ostatnich latach modernizacji SW Krzywaniec. Do tej pory zwiększono jego retencyjność oraz odtworzono umocnienia obwałowań, co podniosło bezpieczeństwo budowli oraz zminimalizowało ryzyko wystąpienia podtopień okolicznych terenów podczas przejścia wysokiej fali powodziowej.

Celem budowy przepławki jest umożliwienie rybom i organizmom bezkręgowym bezpiecznej i komfortowej migracji. Planowana inwestycja – o długości 86 m – składać się będzie z 29 komór przeprawowych oraz dwóch komór spoczynkowych, oddzielonych od siebie przegrodami z kamienia granitowego. W przegrodach tych znajdą się szczeliny (przesmyki) o prześwicie 0,4-0,5 m, którymi będą  przepływać ryby. Znajdą się  wśród nich także gatunki bardzo rzadkie, zagrożone w Polsce wyginięciem takie jak: łosoś i troć wędrowna, których restytucja została niedawno rozpoczęta.

Zbudowany w połowie lat 30-tych ubiegłego wieku, na blisko 43  km biegu rzeki Bóbr, Stopień Wodny Krzywaniec odgrywa bardzo ważną rolę dla hydrowęzła Dychów. Jego zadaniem jest spiętrzenie wody rzeki Bóbr, która poprzez kanał derywacyjny trafia do mającego ok. 3,3 mln m³ pojemności użytkowej  zbiornika górnego elektrowni szczytowo-pompowej Dychów.