Przepławka dla ryb na Stopniu Wodnym Stary Raduszec

01.06.2021

PGE Energia Odnawialna uruchomiła przepławkę na Stopniu Wodnym Stary Raduszec. Inwestycja ekologiczna umożliwi swobodną migrację ryb i organizmów bezkręgowych.

Przepławka to budowla hydrotechniczna stosowana na stopniach wodnych, jazach i zaporach. Musi ona być tak skonstruowana, by uwzględniała cechy gatunkowe oraz możliwości i potrzeby wszystkich organizmów żyjących w rzece. Oznacza to, że rozmiary budowli powinny być dostosowane do największych ryb, za to parametry hydrauliczne (np. prędkości przepływu, głębokości wody) do najmniejszych i najsłabszych bezkręgowców. Przy projektowaniu należy uwzględnić też zmienne warunki hydrologiczne (m.in. tzw. niżówki) oraz terminy migracji ryb.

Przepławka na Stopniu Wodnym Stary Raduszec ma ok. 130 metrów długości. Składa się z 26 komór przeprawowych oraz basenów spoczynkowych, wyłożonych warstwą otoczaków i dodatkowych półmetrowych kamieni. W przegrodach z palisady drewnianej znajdują się też 30-40 centymetrowe szczeliny (przesmyki), którymi przepływają ryby.

Wchodząca w skład hydrowęzła dychowskiego Elektrownia Wodna Stary Raduszec jest ostatnią elektrownią na rzece Bóbr w pobliżu jej ujścia do Odry. Uruchomiono ją w 1935 r. i w przeciwieństwie do wielu innych tego typu obiektów przetrwała nienaruszona czas wojny i okres po jej zakończeniu. W elektrowni zamontowano dwie turbiny typu Kaplana sprzężone z generatorami synchronicznymi, każda o mocy 1320 kW, pozwalające na średnioroczną produkcję na poziomie 12 GWh.

W okolicy Elektrowni Wodnej Raduszec żyją 34 gatunki minogów i ryb w tym gatunki chronione: głowacica, koza, minóg rzeczny, piekielnica, różanka i śliz.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.