PSE zatwierdziło Kamienie Milowe rynku mocy dla kolejnych dwóch elektrowni wodnych PGE

12.09.2022

PGE Energia Odnawialna otrzymała od Polskich Sieci Energetycznych (PSE) potwierdzenie możliwości realizacji siedmioletnich umów na rynku mocy przez elektrownie wodne Raduszec Stary i Dębe. Gwarantuje to dodatkowe przychody dla spółki za pozostawanie obu elektrowni w gotowości do wytwarzania energii oraz dostarczania jej w okresach, gdy rezerwa w systemie jest niewielka.

 

W ramach obowiązującego w Polsce mechanizmu rynku mocy zawierane są kontrakty na rok, pięć i piętnaście lat. Dodatkowo, jeśli jednostki wytwórcze spełniają standardy emisyjne, wieloletnie umowy mogą zostać wydłużone o dodatkowe dwa lata (tzw. green bonus).

Kontrakty na modernizację

Kontrakty piętnastoletnie mogą być zawierane jedynie przez nowe elektrownie, natomiast umowy pięcioletnie przez obiekty zmodernizowane. Z tego drugiego mechanizmu skorzystały elektrownie wodne PGE. Główną zaletą tego typu umów jest zabezpieczenie przychodów w dłuższym okresie, a tym samym poprawa opłacalności przeprowadzanych modernizacji.

Elektrownia Dębe uzyskała kontrakt podczas aukcji w 2019 r. Obowiązywać on ma przez siedem lat (wykorzystując green bonus) od 2024 r. Dwa lata później podobną umowę spółka zawarła dla Elektrowni Raduszec Stary na lata 2026 – 2032.

- Wygrana aukcji nie gwarantowała, że kontrakty będą realizowane. Aby tak się stało, jednostki wytwórcze musiały spełnić dwa tzw. Kamienie Milowe. Pierwszy z nich tj. Finansowy Kamień Milowy, polega na potwierdzeniu operatorowi, że zawarto umowy z wykonawcami i poniesiono określone wydatki na modernizację obiektu – mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Kamienie Milowe z dużym wyprzedzeniem

Kolejnym krokiem jest realizacja tzw. Operacyjnego Kamienia Milowego. W tym celu PSE weryfikuje poziom zaawansowania przeprowadzonych prac modernizacyjnych oceniając, czy elektrownia będzie w stanie na czas dostarczyć określoną w kontrakcie ilość mocy do systemu elektroenergetycznego.

W przypadku elektrowni wodnych PGE, Operacyjne Kamienie Milowe uzyskano z dużym wyprzedzeniem. Elektrownia Dębe osiągnęła je ponad półtora roku, a Elektrownia Raduszec Stary nawet trzy lata przed terminem.

W pierwszym przypadku modernizacja obejmowała prace projektowe, dostawy wyposażenia technologicznego oraz montaż hydrozespołu. Natomiast w ramach remontu kapitalnego HZ-2 EW Raduszec Stary odnowiono m.in. regulator turbiny, zainstalowano nowe łopaty aparatu kierowniczego oraz wirnika, a także wykonano przekładnię mechaniczną.

Grupa Kapitałowa PGE  jest największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2415,5 MW.