Rozbudowa Parku Wiatrowego Kamieńsk

07.07.2008

PGE Elektrownie Szczytowo – Pompowe S.A. – rozpoczęto prace nad koncepcją rozbudowy Parku Wiatrowego Kamieńsk o nowe moce wytwórcze. Planowana rozbudowa przewiduje budowę kolejnych 9 turbin o łącznej mocy 18 MW.

Park Wiatrowy Kamieńsk oddano do eksploatacji jesienią 2007 roku. Składa się z 15 turbin o mocy 2 MW każda. Elektrownia usytuowana jest na Górze Kamieńsk w okolicach Bełchatowa.Park jest pierwszą tego typu inwestycją zrealizowaną w ramach Grupy Kapitałowej ESP. Obecnie ukończono prace nad opracowaniem koncepcji powiększenia elektrowni o kolejne 9 turbin o łącznej mocy 19 MW.

  • Za realizacją inwestycji przemawia wiele argumentów – mówi Wojciech Matuszek dyrektor Departamentu Rozwoju ESP SA.
  • Zbadane i potwierdzone zasoby wiatrowe, dostęp do gruntów, zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego uwzględniający możliwość tego typu inwestycji oraz potwierdzone warunki przyłączenia do sieci.

Również ocena efektywności inwestycji przyniosła wyniki pozytywne.

Zgodnie z założeniami, jeszcze w maju – czerwcu zostaną uzyskane techniczne warunki przyłączenia oraz pozwolenie na budowę – realizowaną od stycznia 2009 roku. Oddanie turbin do eksploatacji powinno nastąpić w roku 2010.