Rozstrzygnięcie konkursu na Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

28.03.2012

Warszawa, 27 marca 2012 roku – Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna S.A. podjęła uchwałę o wyborze Pana Bogdana Pilcha z dniem 16 kwietnia 2012 roku na stanowisko Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Pan Bogdan Pilch pełnił ostatnio obowiązki Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w GDF SUEZ Energia Polska S.A. Odpowiadał za działania związane z rozwojem spółki na rynku energii elektrycznej i gazu – przede wszystkim za rozwój nowych mocy w oparciu o paliwa konwencjonalne, odnawialne oraz mocy jądrowych. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Wybór został dokonany w wyniku przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przez Radę Nadzorczą, zgodnie z Dobrymi praktykami stosowanymi w Spółce. Intencją Rady Nadzorczej był wybór kandydata o najwyższych kompetencjach i doświadczeniu zawodowym w obszarach zgodnych ze strategicznymi zadaniami Spółki.

Grupa Kapitałowa PGE realizuje założenia wynikające z obowiązującej strategii. Zgodnie z przyjętymi planami PGE zamierza wybudować do 2015 roku 1000 MW mocy w lądowych farmach wiatrowych oraz dalsze 1000 MW z morskich farm wiatrowych do roku 2020.