RUBINOWA SOLINA (1968-2008) JUBILEUSZ 40-LECIA ELEKTROWNI WODNEJ SOLINA

24.12.2008

6 października 2008 roku na terenie Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego "Jawor" w Solinie, odbyły się uroczystości jubileuszu 40-lecia oddania do eksploatacji Elektrowni Wodnej SOLINA.

Obchody rocznicowe uświetnił swą obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury. Wśród gości znaleźli się senatorowie i posłowie ziemi podkarpackiej, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych i sołeckich, także bankowcy, strażacy, leśnicy, GOPR-owcy, WOPR-owcy i wiele innych zaprzyjaźnionych z Soliną osób. Nie zabrakło również przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. reprezentował Zarząd z Prezesem Krzysztofem Konaszewskim, wiceprezesami Wojciechem Adamczykiem i Pawłem Wieczorkiem oraz prokurentem Markiem Rojewskim na czele. Obecni byli również prezesi Elektrowni Wodnej Żarnowiec S.A. i Zespołu Elektrowni Wodnych Dychów S.A.

Uroczystości rozpoczęły się od wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom zasłużonym dla Zespołu Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jan Bury, gratulując i dziękując odznaczonym, podkreślił znaczenie ZEW Solina-Myczkowce S.A. dla gospodarki kraju i regionu. Zwrócił również uwagę na potrzebę ekspansji Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. w kierunku odnawialnych źródeł energii.

Podczas uroczystości jubileuszowych Prezes Krzysztof Konaszewski w imieniu Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych S.A. w Warszawie przekazał darowiznę na rzecz społeczności lokalnej - szpitala w Sanoku - czek na kwotę 15 tysięcy złotych. Adam Siembab, dyrektor szpitala, dziękując za ten dar, poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na zakup defibliratora dla ...ratowania „za pomocą prądu"... ludzkiego życia.

Z ust wszystkich zabierających glos gości padało wiele ciepłych słów pod adresem zarządu i pracowników ZEW Solina-Myczkowce S.A. Podkreślano ich zaangażowanie i wkład w tworzenie współczesnego wizerunku zapory i jej otoczenia.

Uroczystości rubinowych godów Soliny zakończył koncert w wykonaniu znanego piosenkarza Andrzeja Cierniewskiego.