Rusza kampania informacyjna PGE dotycząca pozyskiwania gruntów pod fotowoltaikę

23.11.2020

Grupa PGE rozpoczęła kampanię informacyjną adresowaną do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji programu PV. Oprócz emisji spotów telewizyjnych uruchomiona została specjalna infolinia. 

Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV Grupy PGE. Zgodnie z jego założeniami, PGE w ciągu dekady zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW i umocni pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel ponad 2000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW.

Umowy dzierżawy podpisano już z ponad stu podmiotami. Są to zarówno prywatni właściciele,jak i jednostki samorządu terytorialnego. PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV w ramach całej Grupy, nawiązała również współpracę z wieloma instytucjamii przedsiębiorcami, w tym z dużymi firmami, takimi jak Grupa Azoty i PKP.

- W województwie podkarpackim wydzierżawiliśmy ostatnio ponad 100 ha, a w województwie lubelskim przeszło 150 ha gruntów. Podpisaliśmy też umowę z Diecezją Zielonogórsko-Gorzowskąna udostępnienie blisko 320 ha terenów pod instalacje PV w województwie lubuskim - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Wśród planowanych inwestycji są zarówno duże, wielohektarowe inwestycje o mocy przekraczającej 100 MW jak i małe, jednomegawatowe projekty takie jak: PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1i PV Lutol2, które zostały uruchomione przez PGE Energia Odnawialna w bieżącym roku.

- Nieustannie poszukujemy terenów nadających się pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Interesują nas niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej - mówi Grzegorz Mośka, dyrektor Departamentu Inwestycji OZE PGE Energia Odnawialna.

Ponieważ zainteresowanie współpracą z PGE jest bardzo duże, Grupa uruchomiła specjalną infolinię. Dzwoniąc pod nr telefonu 22 340 82 01 można uzyskać informacje o Programie PV Grupy PGE, o warunkach dzierżawy oraz zgłosić chęć udostępnienia posiadanego gruntu pod instalację słoneczną.

Dodatkowo PGE Energia Odnawialna uruchomiła na swojej stronie internetowej www.pgeeo.pl dedykowaną zakładkę, zawierającą formularz, poprzez który każda osoba może samodzielnie zgłosić zainteresowanie wydzierżawieniem swoich działek pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Spółka rozpoczęła też emisję spotów telewizyjnych (VIDEO) adresowanych do właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji inwestycji słonecznych.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV Grupy PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.