Rusza modernizacja Elektrowni Wodnej Dębe

05.08.2019

PGE Energia Odnawialna podpisała umowę na kompleksową modernizację Elektrowni Wodnej Dębe.

Prace mają potrwać do końca 2022 r., a po ich zakończeniu produkcja energii elektrycznej w elektrowni powinna wzrosnąć o 17 proc., do poziomu ok. 120 GWh/rok.

Modernizacja obejmować będzie wymianę wyposażenia technologicznego, w tym wszystkich turbin, generatorów, układu przepływowego, regulacji, wzbudzenia, a także instalacji elektrycznej i odwodnienia wraz z elementami wyposażenia takimi jak: pompy, zawory oraz zasuwy.

Rozpoczęta jeszcze w tym miesiącu inwestycja przyniesie EW Dębe liczne korzyści. Scentralizowana i zautomatyzowana zostanie obsługa urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz poprawi się efektywność energetyczna elektrowni. Wyeliminowany zostanie także potencjalny wpływ na środowisko, poprzez zminimalizowanie użycia ropopochodnych środków smarnych na rzecz materiałów biodegradowalnych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do bezawaryjności elektrowni przez kolejne co najmniej 40 lat, zapewniając pełną automatyzację turbozespołów, najwyższą dyspozycyjność i niezawodność pracy, poprawę ergonomii obsługi oraz radykalne zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

Elektrownia Wodna Dębe pracuje od 1963 roku. Zbudowano ją przy stopniu wodnym, obejmującym 230-metrową zaporę na rzece Narew.

Budynek elektrowni stanowi element budowli piętrzącej wodę. Jego część podziemna składa się z dwóch bloków żelbetowych, a w każdym z nich zamontowane zostały dwa hydrozespoły z turbinami Kaplana o średnicy wirnika 4,8 m, sprzężone z generatorami o mocy 6,25 MVA każdy. W części nadziemnej znajduje się: hala maszyn z pomieszczeniami technologicznymi, nastawnią, rozdzielnią niskiego napięcia oraz halą montażową.

Elektrownia połączona jest z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym pięcioma liniami o napięciu 110 kV poprzez dwa transformatory blokowe o mocy 16 MVA każdy, a jej moc zainstalowana wynosi 20 MW osiągana przy spadzie 5,7 m i przełyku instalowanym turbin 428 m³/s.