Sławomir Zawada został nowym Prezesem PGE Energia Odnawialna

16.11.2018

16 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza PGE Energia Odnawialna powołała Pana Sławomira Zawadę na funkcję Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna.

Sławomir Zawada jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku elektrotechnika o specjalności dyplomowej – elektrownie i gospodarka energetyczna. Już będąc studentem wrocławskiej uczelni, zdobył stypendium fundowane przez Elektrownię Turów, w której w 2002 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, przez pięć lat pracując w wydziale ruchu bloków.

Był Prezesem Zarządu Centrum Sportowo Rekreacyjnego Sp. z o.o. w Zgorzelcu, a także Zastępcą Głównego Mechanika w Kopex-Famago Sp. z o.o. odpowiadając m.in. za utrzymanie ruchu zakładu oraz inwestycje. Przed objęciem stanowiska Prezesa Zarządu PGE GiEK SA zajmował stanowisko Dyrektora ds. Ekonomiczno–Komunalnych w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania w Bogatyni. Od grudnia 2015 roku przez blisko 3 lata pełnił funkcję prezesa zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie.

Sławomir Zawada zasiada we władzach wielu organizacji i stowarzyszeń związanych z branżą energetyczną. Jest m.in. Wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz członkiem Rady Menedżerów Biznesu i Administracji Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada stopień Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia. Za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki został wyróżniony Laurem Białego Tygrysa.