Soliński Klaster Energii z Certyfikatem Pilotażowego Klastra Energii.

09.11.2018

Soliński Klaster Energii otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za  pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Certyfikat został wręczony 6 listopada podczas uroczystości zorganizowanych w Ministerstwie Energii.

Konkurs miał na celu nagrodzenie klastrów realizujących swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby, przy wykorzystaniu synergii współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami.

Do II edycji konkursu zgłosiły się 84 klastry z 14 województw. W wyniku oceny formalnej odrzucono 16 wniosków, a 68 pozostałych skierowano do oceny merytorycznej. Nabór wniosków trwał do 13 sierpnia 2018 roku. We wrześniu i październiku 2018 r. przeprowadzona została ocena merytoryczna. Klastry prezentowały swoje dotychczasowe działania oraz plany dalszego rozwoju, a także odpowiadały na pytania ekspertów. Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii uzyskały 33 klastry z 13 województw.

Soliński Klaster Energii to drugi po Południowo-Zachodnim Klastrze Energii, którego Partnerem Założycielem jest PGE Energia Odnawialna. Utworzony 17 lutego 2018 roku Soliński Klaster Energii swoim zasięgiem obejmuje powiat leski. Rozwój idei klastrów energii prowadzi do stabilnych dostaw energii i samowystarczalności energetycznej na poziomie gminy czy powiatu. Projekt uwzględnienia lokalną specyfikę i potrzeby aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów energetycznych przede wszystkim odnawialnych źródeł energii.

Sygnatariuszami porozumienia o ustanowieniu Solińskiego Klastra Energii są:  Powiat Leski, Gmina Solina, Elbest sp. z o.o. oraz PGE Energia Odnawialna S.A.