Sponsoring budowy sali gimnastycznej w Maszewku

07.01.2010

W dniu 10 grudnia 2009 r. pomiędzy PGE Energia Odnawialna S. A. a Gminą Wicko zawarta została umowa sponsoringowa na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w miejscowości Maszewko. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 700 000 zł, z czego 300 000 zł pochodzi od PGE Energia Odnawialna S.A. Gmina Wicko to teren lokalizacji farmy wiatrowej „Wicko-Lotnisko”- nowej inwestycji spółki.

Zarządowi PGE Energia Odnawialna S.A. oraz przedstawicielom Gminy zależy na współpracy partnerskiej, z której korzyści będą wymierne dla obu stron w postaci pozyskiwania odnawialnych źródeł energii oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy.

Istniejąca na tym terenie infrastruktura oświatowa opiera się o jedną Szkołę Podstawową, która nie posiada sali gimnastycznej i odpowiedniej do występujących potrzeb ilości sal dydaktycznych. Pilna potrzeba budowy sali wynika także z obecnej sytuacji środowiska oraz zagrożenia wykluczeniem społecznym.

Jednym z głównych powodów, które miały wpływ na umiejscowienie budowy była przede wszystkim troska o najmłodszych. Nowa, odpowiednio wyposażona sala z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa podczas zajęć oraz sprawi, że dzieci będą chętniej w nich uczestniczyć.

Dzieci w ramach podziękowania dla sponsorów, wręczyły na ręce Pana Wiceprezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. Jacka Podlewskiego własnoręcznie wykonaną pracę pt.”Marzenia się spełniają”, przedstawiającą nową salę.

Planowany termin zakończenia budowy to listopad 2010 roku.