Sukces kampanii informacyjnej PGE dotyczącej pozyskiwania gruntów pod fotowoltaikę

28.12.2020

Uruchomiona w listopadzie kampania informacyjna PGE Energia Odnawialna dotycząca pozyskiwania terenów pod fotowoltaikę przynosi wymierne efekty. Poprzez specjalną infolinię i zakładkę na stronie internetowej spółki zgłosiło się już ponad 600 właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji Programu PV Grupy PGE. Niektórzy z nich złożyli oferty dzierżawy terenów o powierzchniach przekraczających 100 ha.

- Dostajemy oferty z całej Polski. Na razie je weryfikujemy, ale już można powiedzieć, że wiele z nich ma szansę na realizację. Co ważne duża część zgłoszonych terenów to grunty o powierzchniach pozwalających na budowę instalacji słonecznych o mocach kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu megawatów, a na tych szczególnie nam zależy - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna

Infolinia PGE Energia Odnawialna działa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00. Dzwoniąc pod nr telefonu 22 340 82 01 można uzyskać informacje o Programie PV Grupy PGE, o warunkach dzierżawy oraz zgłosić chęć udostępnienia posiadanego gruntu pod instalację słoneczną.

Dodatkowo poprzez dedykowaną zakładkę na swojej stronie internetowej www.pgeeo.pl, zawierającą formularz, każda osoba może samodzielnie zgłosić zainteresowanie współpracą z PGE przy realizacji projektów PV. Z punktu widzenia Grupy najkorzystniejsze pod względem inwestycyjnym są niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej

Zgodnie z nową strategią, Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV Grupy PGE. W ciągu dekady PGE zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW i umocni pozycję lidera rynku OZE w Polsce. Dotychczas zabezpieczono na ten cel ponad 2000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna, odpowiedzialna za realizację Programu PV Grupy PGE, jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.