System pomiarowy będzie monitorować stan techniczny urządzeń w należącej do PGE Energia Odnawialna Elektrowni Wodnej Oława

19.03.2019

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, realizuje z Politechniką Wrocławską innowacyjny projekt polegający na opracowaniu i wdrożeniu systemu pomiarowego służącego monitorowaniu stanu technicznego przekładni hydrozespołu w Elektrowni Wodnej Oława. Jeśli rozwiązanie okaże się skuteczne, zostanie zastosowane w innych obiektach należących do spółki.

Zadaniem systemu monitorującego (tzw. Structural Health Monitoring System, SHM) będzie nie tylko dostarczanie podstawowych danych pomiarowych, ale również wsparcie operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Będzie to możliwe dzięki  informacjom uzyskanym na temat badanej przekładni podczas eksperymentalnych i symulacyjnych analiz oraz na podstawie obliczeń zaimplementowanego modelu matematycznego. Model ten będzie przygotowany na potrzeby konkretnej konstrukcji i zbudowany w oparciu o badania wstępne wraz z analizą modalną, polegającą m.in. na identyfikacji częstotliwości drgań własnych obiektu.

- Wprowadzenie nowego rozwiązania przyczyni się do znaczącego obniżenia kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami i naprawami. Problem ten obecnie dotyczy niemal wszystkich elektrowni wodnych posiadających przekładnie przenoszące moment obrotowy z turbiny na generator – powiedział Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Opracowany na potrzeby EW Oława system będzie bazował na zestawie czujników oraz światłowodzie. To dzięki nim obsługa elektrowni będzie mogła na bieżąco obserwować aktualny stan techniczny urządzenia. Nowe rozwiązanie zapewni także dostęp do danych historycznych, umożliwiając tym samym dogłębną analizę trendów. Dodatkowo, wprowadzone zostaną poziomy alarmowe, które pozwolą z wystarczającym wyprzedzeniem reagować na niepokojące symptomy.