Zadaniem systemu monitorującego (tzw. Structural Health Monitoring System, SHM) będzie nie tylko dostarczanie podstawowych danych pomiarowych, ale również wsparcie operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych. Będzie to możliwe dzięki  informacjom uzyskanym na temat badanej przekładni podczas eksperymentalnych i symulacyjnych analiz oraz na podstawie obliczeń zaimplementowanego modelu matematycznego. Model ten będzie przygotowany na potrzeby konkretnej konstrukcji i zbudowany w oparciu o badania wstępne wraz z analizą modalną, polegającą m.in. na identyfikacji częstotliwości drgań własnych obiektu.

- Wprowadzenie nowego rozwiązania przyczyni się do znaczącego obniżenia kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami i naprawami. Problem ten obecnie dotyczy niemal wszystkich elektrowni wodnych posiadających przekładnie przenoszące moment obrotowy z turbiny na generator – powiedział Arkadiusz Sekściński, p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna.

Opracowany na potrzeby EW Oława system będzie bazował na zestawie czujników oraz światłowodzie. To dzięki nim obsługa elektrowni będzie mogła na bieżąco obserwować aktualny stan techniczny urządzenia. Nowe rozwiązanie zapewni także dostęp do danych historycznych, umożliwiając tym samym dogłębną analizę trendów. Dodatkowo, wprowadzone zostaną poziomy alarmowe, które pozwolą z wystarczającym wyprzedzeniem reagować na niepokojące symptomy.

pgeeo_site