Udany audyt energetyczny w spółce PGE Energia Odnawialna

06.11.2017

PGE Energia Odnawialna z powodzeniem zakończyła obowiązkowy audyt energetyczny. Jego celem była ocena efektywności energetycznej spółki oraz wskazanie rozwiązań modernizacyjnych i oszczędnościowych mogących poprawić wyniki w tym zakresie.

W październiku ubiegłego roku weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej, która nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Obowiązek dotyczy tych podmiotów, które spełniają jedno z trzech kryteriów: wielkość zatrudnienia - co najmniej 250 pracowników, roczny obrót netto powyżej 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wynoszący ponad 43 mln euro.

Zakres prac - trwającego ponad cztery miesiące audytu w PGE Energia Odnawialna - obejmował między innymi przegląd: poszczególnych instalacji produkcyjnych i przesyłowych, budynków wraz z wewnętrznymi sieciami energetycznymi. Skontrolowano również system elektroenergetyczny, środki transportu oraz nośniki zużywane w podstawowej działalności spółki.

PGE EO została bardzo wysoko oceniona przez audytorów. W raporcie zauważono, że spółka dba o regularne modernizacje m.in. w zakresie poprawy stanu efektywności energetycznej budynków oraz oświetlenia. Wzięto również pod uwagę specyfikę działalności firmy polegającej na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz dużą liczbę nowoczesnych, często bezobsługowych obiektów technicznych. 

Audytorzy wskazali również kilka usprawnienia, które spółka powinna wdrożyć. Związane są one z modernizacją transformatorów i wentylatorów kilku - należących do PGE Energia Odnawialna - elektrowni oraz ociepleniem ścian budynków.

Zgodnie z przepisami informacja o przeprowadzonym audycie została przekazana do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Kolejną tego typu kontrolę spółka musi przeprowadzić za cztery lata.