Uruchamiamy przetarg na budowę magazynu energii Żarnowiec

04.06.2024

Przygotowujemy się do uruchomienia postępowania zakupowego na zaprojektowanie i budowę, w formule pod klucz, wielkoskalowego bateryjnego magazynu energii elektrycznej, o mocy do 263 MW oraz pojemności minimalnej 900 MWh. Projekt zlokalizowany będzie w sąsiedztwie należącej do Grupy PGE Elektrowni Szczytowo-Pompowej Żarnowiec.

 

 

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie wytwórczym pociąga za sobą zwiększenie zapotrzebowania systemu elektroenergetycznego na magazynowanie energii. Dlatego przyspieszamy nasze inwestycje w tym obszarze. Bateryjne magazyny energii, jak ten planowany przy ESP Żarnowiec, zwiększą potencjał magazynowania energii, co wpłynie na poprawę stabilności KSE w warunkach transformacji energetycznej oraz zapewni źródło stabilnych przychodów dla PGE – mówi Dariusz Marzec, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Postępowanie zakupowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych. Planowany termin formalnego wszczęcia postępowania przetargowego to przełom czerwca i lipca 2024 roku, ale już teraz PGE publikuje planowane warunki udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać wykonawcy, aby wziąć udział w przetargu. Projekt magazynu energii w Żarnowcu ubiega się o uzyskanie dofinasowania ze środków KPO, co oznacza, że dotrzymanie terminów będzie miało kluczowe znaczenie.

Warunki, w postaci ogłoszenia informacyjnego, zostały opublikowane 30 maja 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/318786-2024 oraz udostępnione w Systemie Zakupowym Grupy PGE: https://swpp2.gkpge.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=repositoryList&folder=000i0001&MP_module=intranetRepository

Wielkoskalowy bateryjny magazyn energii elektrycznej przy ESP Żarnowiec będzie największą tego typu instalacją w całej Europie. Pozwoli na świadczenie regulacyjnych usług systemowych na rzecz Operatora Sieci Przesyłowej, jak również na bilansowanie lokalnych, lądowych farm wiatrowych i przyszłych farm wiatrowych PGE na Morzu Bałtyckim.

Projekt posiada już podpisaną umowę przyłączeniową, uruchomioną spółkę celową, pierwszą w Polsce promesę koncesji na magazynowanie energii oraz zgłoszenie do certyfikacji ogólnej na rynek mocy.