V Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej

27.09.2011

Już po raz piąty w dn. 20 października 2011 roku w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie organizowana jest konferencja „Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej".

Wydarzenie to poruszając zagadnienia Odnawialnych Źródeł Energii wpisuje się w kalendarz najważniejszych imprez organizowanych w polskim sektorze energetycznym. Hiszpania jako lider w zakresie inwestycji i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii stanowi dla rynku polskiego doskonały wzór. Doświadczenia przedsiębiorstw hiszpańskich w ich funkcjonowaniu czy współpracy z regionami, stanowią cenną wiedzę i przykład dla regionów polskich i polskiego rynku OZE.

Celem konferencji jest merytoryczna i konkretna dyskusja na temat rozwoju polskiej i hiszpańskiej energetyki ze źródeł odnawialnych. Przedstawienie aktywnych postaw regionów proinwestycyjnych oraz korzyści płynących dla regionu z inwestycji w energię odnawialną.