W Solinie powstanie klaster energii. Jednym z inwestorów będzie PGE Energia Odnawialna

19.02.2018

Przedstawiciele PGE Energia Odnawialna podpisali 17 lutego w Przemyślu - podczas 20 edycji konferencji „Europa Karpat” - porozumienie w sprawie powołania do życia Solińskiego Klastra Energii.

 Partnerami projektu są Powiat Leski, Gmina Solina oraz spółka Elbest, która zarządza hotelem SPA Solina. Planowane przedsięwzięcie, obejmujące m.in. powstanie instalacji fotowoltaicznej, ma się przyczynić do poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, stanu środowiska oraz wzmocnienia gospodarki.

Klaster energii to stosunkowo nowy model biznesowy w Polsce. Zakłada on współpracę pomiędzy osobami cywilnymi i prawnymi, samorządami oraz lokalnymi firmami, której celem jest wytwarzanie, równoważenie, dystrybucja i obrót energią z odnawialnych źródeł w ramach jednej, lokalnej sieci dystrybucyjnej.

- Cieszymy się, że taki projekt realizowany jest u nas – powiedział Adam Piątkowski, wójt Gminy Solina. Dla Powiatu Leskiego i gminy Solina – które są tak mocno związane z Bieszczadami i turystyką, a poprzez elektrownię wodną również z energetyką odnawialną – tego typu programy ekologiczne są niezmiernie ważne.  Ich dodatkową zaletą jest aktywizacja lokalnej społeczności.

Zasady funkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana w 2016 r. roku ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączona z dążeniem do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. Zgodnie z brzmieniem ustawy, obszar działania tego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, a jego koordynatorem powinien być jeden z członków. W przypadku Solińskiego Klastra Energii będzie to PGE Energia Odnawialna, Oddział ZEW Solina-Myczkowce.

- To już kolejne porozumienie, które podpisujemy. Kilka miesięcy temu sygnowaliśmy projekt powołania Południowo-Zachodniego Klastra Energii w powiecie zgorzeleckim – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna. Wpisuje się to w prowadzone w całej naszej grupie kapitałowej działania na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej. Nasza spółka chce rozwijać farmy fotowoltaiczne, a województwo podkarpackie, obok lubelskiego, ma najlepsze warunki słoneczne, by tego typu instalacje realizować. 

Organizowana od 2010 r. konferencja „Europa Karpat”, ma celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich relacji między krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele parlamentów narodowych i administracji rządowej m.in. Czech, Polski, Słowacji, Ukrainy, Węgier Rumunii, Serbii. Dotychczas konferencje odbyły się w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie.