W szkole w Wejherowie otwarto pracownię, która przygotuje do pracy przyszłych pracowników EW Żarnowiec

10.10.2018

Dzięki wsparciu spółki PGE Energia Odnawialna w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Wejherowie otwarto Pracownię Pomiarów Wielkości Elektrycznych i Nieelektrycznych.

W ramach współpracy szkoła została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt edukacyjny, niezbędny do kształcenia praktycznego w zawodzie technik elektryk, technik energetyk, technik automatyk, a przede wszystkim technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W Wejherowie uczniowie mogą korzystać m.in. ze stanowisk  do pomiarów wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego i zmiennego, oraz ze stanowiska do pomiarów i regulacji wielkości nieelektrycznych – przepływów, poziomów i temperatury.

-  Współpracujemy ze szkołą w Wejherowie od wielu lat i już teraz jedna trzecia pracowników naszej Elektrowni Wodnej Żarnowiec to absolwenci tej placówki. Wierzę, że ten współczynnik jeszcze wzrośnie – powiedział Arkadiusz Sekściński, p. o. prezesa PGE Energia Odnawialna. Energetyka potrzebuje nowych, zdolnych pracowników, by wypełnić lukę kadrową, jaką obecnie obserwujemy w naszej branży, a która jest związana  z następującą zmianą pokoleniową.

Szkoła w Wejherowie zawsze słynęła z doskonałego nauczania i przygotowywania do zawodu przyszłych elektrotechników i automatyków, dlatego cieszę się, że ten nowoczesny sprzęt trafił w tak dobre ręce Pracownia umożliwi nie tylko pomiary, ale także będzie kształcić w technikach wyważania, oceny i wzmacniania poszczególnych elementów  – powiedział Piotr Książek, dyrektor Oddziału Elektrownia Wodna Żarnowiec PGE Energia Odnawialna.

PGE EO ma już duże doświadczenie we współpracy ze szkołami. W zeszłym roku wyposażyła pracownię OZE w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, a w tym roku oprócz placówki w Wejherowie, podobną współpracę nawiązała ze szkołami w Gorlicach, Radomiu, Opolu i Zgorzelcu.

Spółka nie tylko pomaga w wyposażeniu pracowni. W ramach patronatu najlepszym uczniom zapewnia też płatne praktyki, organizuje wykłady oraz umożliwia zwiedzanie elektrowni wodnych i wiatrowych.

Należąca do Grupy Kapitałowej spółka PGE Energia Odnawialna jest liderem na polskim rynku wytwarzania zielonej energii. Posiada obecnie 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe, 14 farm wiatrowych i jedną elektrownię fotowoltaiczną.