Warunki przyłączenia dla kolejnej morskiej farmy wiatrowej

26.10.2012

PGE Energia Odnawialna S.A. otrzymała w dniu 25 października br. od PSE Operator S.A. warunki przyłączenia farmy wiatrowej na morzu o mocy 1045,5 MW.

PSE Operator S.A. określił warunki przyłączenia morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o mocy 1045,5 MW. Jej inwestorem jest Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o., spółka zależna PGE Energia Odnawialna S.A. Morska farma wiatrowa Baltica-3 ma być realizowana etapowo, a przyłączenie do sieci przesyłowej pierwszych turbin wiatrowych planowane jest na rok 2019.

Miejscem przyłączenia farmy będzie rozdzielnia 400 kV w stacji elektroenergetycznej Żarnowiec. W celu przyłączenia i wyprowadzenia mocy z tej farmy wiatrowej konieczna jest realizacja szeregu inwestycji sieciowych na północy kraju, które PSE Operator S.A. zaplanował i będzie realizował zgodnie z Planem rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Otrzymanie warunków przyłączenia jest kolejnym elementem programu Offshore rozwijanego przez Grupę Kapitałową PGE. W kolejnym okresie spółka PGE Energia Odnawialna S.A. będzie prowadzić działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę.