Ważna modernizacja w elektrowni Porąbka Żar

04.05.2017

W elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka Żar w 2017 roku został zmodernizowany Układu Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE). Dzięki temu elektrownia w kolejnych latach będzie mogła świadczyć usługę regulacji napięcia w stacji elektroenergetycznej (SE) Bujaków.

Pierwsza wersja układu ARNE została opracowana i uruchomiona w ESP Porąbka-Żar przez Instytut Energetyki Oddział Gdańsk dwadzieścia lat temu. W 2004 roku wymieniono część terminalową wraz z oprogramowanie, pozostała część sterownikowa nie podlegała jednak modernizacji.

O całkowitej wymianie układu zdecydowano dlatego, że w przeciągu ostatnich lat pojawiało się coraz więcej problemów eksploatacyjnych. W ramach zakończonych niedawno prac zainstalowano nowe sterowniki, zestawiono nowe połączenie pomiędzy sterownikami po łączu światłowodowym - które zastąpiło w komunikacji kabel telefoniczny -, wymieniono też stację roboczą w SE Bujaków, a stacja operatorska w ESP Porąbka-Żar została zainstalowana na maszynie wirtualnej.

W nowym układzie ARNE zwiększono zakres regulacji mocy biernej pojemnościowej z 29MVar do 55MVar dla pracy generatorowej, 50MVar dla pracy pompowej i 70MVar dla pracy w rezerwie pompowej i rezerwie turbinowej.

Układ Automatycznej Regulacji Napięcia Elektrowni (ARNE) prowadzi regulację napięcia i mocy biernej na szynach rozdzielni SE Bujaków, wykorzystując do tego celu regulowane źródło mocy biernej, jakim są generatory w ESP Porąbka-Żar. Regulacja mocy biernej jest możliwa we wszystkich reżimach pracy hydrozespołów tj. w pracy turbinowej, pracy pompowej, kompensacji turbinowej i kompensacji pompowej.  Zakresy regulacyjne są ustalane indywidualnie dla każdego z rodzajów pracy hydrozespołu.

Struktura układu ARNE składa się z dwóch części sterownikowych: z elektrowni i stacji elektroenergetycznej. Dla celów transmisji pomiędzy sterownikami zostały zestawione dwie niezależne drogi komunikacyjne. Ze względu na brak wolnych włókien światłowodowych pomiędzy ESP Porąbka-Żar a SE Bujaków na cele komunikacyjne została wykorzystana sieć SDH (ang. Synchronous Digital Hierarchy - technologia sieci transportu informacji o dużej przepustowości), która jest własnością Polskich Sieci Energetycznych.