Wielkie ćwiczenia ratownicze w pobliżu elektrowni szczytowo-pompowej Dychów

30.03.2023

W pobliżu należącej do Grupy PGE elektrowni szczytowo-pompowej Dychów przeprowadzono ćwiczenia ratownicze w ramach akcji „Lubuskie Żywioły 2023”. Uczestniczyły w niej m.in. jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województw lubuskiego, wielkopolskiego, opolskiego i dolnośląskiego, ratownicy medyczni, inspekcja sanitarna i ochrony środowiska, leśnicy oraz specjaliści z Państwowej Agencji Atomistyki. Łącznie w działania zaangażowanych było ponad 350 strażaków i ponad 400 osób z pozostałych instytucji.

 

Na potrzeby ćwiczenia przygotowano 17 scenariuszy zdarzeń kryzysowych, w tym cztery łączące działania wielu grup ratowniczych. Ich zakres obejmował zarówno ratownictwo chemiczne, w tym działania radiologiczne, ratownictwo wodne, wysokościowe, techniczne oraz działania poszukiwawcze.

Na obiektach związanych z elektrownią szczytowo-pompową Dychów, czyli na Kanale Dychowskim i na jazie w Krzywańcu  przeprowadzono symulacje akcji ratunkowych na wodzie. W jednym przypadku pomoc miała trafić do ofiar wypadku samochodu, który wpadł do rzeki, a następnie do osób, którym przewrócił się kajak. W każdym z tych scenariuszy konieczna była współpraca czterech siedmioosobowych zespołów nurków.

Należąca do PGE Energia Odnawialna Elektrownia Wodna Dychów to najstarsza w Polsce elektrownia szczytowo-pompowa. Zbudowana jeszcze przed II wojną światową pracuje w systemie hydrowęzła dychowskiego. Jest zasilana przez kanał derywacyjny o długości 20,4 km doprowadzający spiętrzone – na jazie w Krzywańcu – wody rzeki Bóbr do górnego zbiornika elektrowni.

Elektrownia została wyposażony w trzy turbozespoły pionowe z turbinami Kaplana o mocach 3 x 29,325 MW oraz cztery zespoły pompowe o wydajności 18m³/s każdy z silnikami synchronicznymi o mocach 2 x 5,9 MW i 2 x 5,74 MW. W przypadku wystąpienia w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym awarii katastrofalnej, EW Dychów – pełniąc rolę elektrowni rozruchowej – może zapewnić dostawę mocy rozruchowej przez okres co najmniej 5 godzin przy średnim jej obciążeniu.