Współtworzony przez PGE EO Południowo - Zachodni Klaster Energii z Certyfikatem

10.05.2018

9 maja, podczas konferencji „Podsumowanie I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii”, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski wyróżnił Południowo-Zachodni Klaster Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Konkurs miał na celu nagrodzenie klastrów realizujących swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby, przy wykorzystaniu synergii współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami. 

W konkursie wzięło udział 115 klastrów z całego kraju, z czego 33 zostało uhonorowanych certyfikatem Ministra Energii. Jak wielokrotnie podkreślali przedstawiciele wyróżnionych inicjatyw, przyznanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii to dopiero początek trudnej drogi do powstania sprawnie  funkcjonującego, spełniającego oczekiwania klastra.

 

Utworzony 25 września 2017 roku Południowo-Zachodni Klaster Energii swoim zasięgiem obejmuje powiat zgorzelecki. Działalność klastra wpłynie na  poprawę lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zapewniając uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz poprawiając stan środowiska, w tym jakość powietrza. Projekt uwzględnienia lokalną specyfikę i potrzeby aktywizowania rozwoju regionu poprzez wykorzystanie dostępnych lokalnie zasobów energetycznych, m.in. wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.

 

Południowo-Zachodni Klaster Energii to kolejna tego typu inicjatywa w Polsce. W ramach klastra podejmowane są działania mające doprowadzić do stworzenia nowoczesnego środowiska współpracy w zakresie badań, wdrożeń i kształcenia kadr z zapewnieniem wzajemnego przekazywania wiedzy, środków oraz najnowszych, innowacyjnych technologii. 

Sygnatariuszami porozumienia o ustanowieniu Południowo-Zachodniego Klastra Energii są:  Powiat Zgorzelecki, Gmina Bogatynia, Gmina Węgliniec, Gmina Pieńsk, Gmina Zawidów, spółki Grupy Kapitałowej PGE – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Elektrownia Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów) oraz PGE Energia Odnawialna, a także lokalni przedsiębiorcy – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELTUR-SERWIS, MegaSerwis, EPORE, Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans”, ELBEST, Polskie Pomidory, Citronex I, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.