Wyłoniono najlepszych młodych programistów i konstruktorów robotów zasilanych odnawialną energią

06.05.2021

Poznaliśmy zwycięzców trzech ostatnich konkursów dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego związanych z tematyką „zielonej energii”. Tym razem nagrody trafiły do najlepszych konstruktorów robotów zasilanych energią odnawialną, zwycięzców turnieju wiedzy o OZE oraz laureatów konkursu na program komputerowy, animację lub symulację. Organizatorem zabawy była PGE Energia Odnawialna, Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu.

- Kolejny raz dzieci zaskoczyły nas swoją kreatywnością, innowacyjnością oraz szeroką wiedzą o zielonej energetyce. Mimo ograniczeń związanych z pandemią konkursy cieszyły się dużą popularnością, a swoje bardzo oryginalne prace przygotowało kilkudziesięciu utalentowanych przedszkolaków i uczniów. To dla nas sygnał, że takie inicjatywy są potrzebne i zamierzamy je kontynuować w kolejnych latach, być może na szerszą skalę - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

W tym roku najwięcej emocji budziły dwie konkurencje: Cyfrowe OZE oraz RoboOZE. - Uczestnicy tych konkursów musieli wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami. Z jednej strony było to programowanie, analizowanie danych, algorytmiczne myślenie, posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Z drugiej strony liczyła się kreatywność i smykałka, pozwalająca na konstruowanie robotów oraz tworzenie animacji, symulacji lub aplikacji komputerowych - mówi Artur Rapiński, wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

Jedna z takich zwycięskich aplikacji pozwala na obliczanie oszczędności związanych z energią elektryczną w zależności od liczby posiadanych urządzeń, ich mocy oraz stosowanych źródeł prądu. Program zawiera informacje o odnawialnych źródłach energii oraz mini grę edukacyjną uczącą segregować śmieci.

Bardzo interesującą pracą był robot sterowany specjalną aplikacją zbudowany z klocków lego, wykorzystujący energię elektryczną wytwarzaną przez panele słoneczne do oświetlania drogi.

Sporo emocji wzbudził też turniej wiedzy o odnawialnych źródłach energii. Uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą dotyczącą energetyki wiatrowej, wodnej i słonecznej. Pojawiły się m.in. pytania o to: gdzie powstaje energia elektryczna w elektrowniach wiatrowych, do czego służą kolektory słoneczne oraz jaka jest różnica między monokrystalicznym, a polikrystalicznym panelem fotowoltaicznym.

Kilka tygodni wcześniej rozstrzygnięte zostały trzy inne konkurencje. W ramach konkursu „Odnawialne źródła energii w służbie człowieka” młodzi plastycy przygotowali prace poruszające takie tematy jak np. wykorzystanie energii wiatrowej przez człowieka, zanieczyszczenia powietrza, ekologia, czy efekt cieplarniany. Uczniowie, których pasją jest projektowanie stanęli natomiast przed wyzwaniem wykonania kalendarza lub plakietki o tematyce związanej z „zieloną energetyką”.

Uczestnicy konkursu „Odnawialne źródła energii w kadrze” mieli z kolei za zadanie przygotować prezentację teatralną, kabaretową, pantomimę albo utwór muzyczny o energetyce wiatrowej, słonecznej lub wodnej oraz konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Lista laureatów wszystkich konkursów dostępna jest na stronie internetowej: https://elektryk.opole.pl/