Zmiany w składzie Zarządu PGE Energia Odnawialna

02.03.2017

28 lutego 2017 r. Rada Nadzorcza PGE EO odwołała z funkcji Prezesa Zarządu spółki Mieczysława Kocha i powołała na jego miejsce Tomasza Siwaka. Tego samego dnia rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie spółki złożył Krzysztof Müller, a na stanowisko wiceprezesa spółki została powołana  Marta Gajęcka.

Od 1 marca 2017 r. Zarząd PGE Energia Odnawialna będzie pracować w następującym składzie:

 • Tomasz Siwak - Prezes Zarządu
 • Marta Gajęcka - Wiceprezes Zarządu
 • Lucyna Kwiatos - Wiceprezes Zarządu
 • Jacek Sak - Wiceprezes Zarządu
 • Arkadiusz Sekściński - Wiceprezes Zarządu
 • Jacek Rusiecki - Wiceprezes Zarządu

28 lutego br. w skład Rady Nadzorczej PGE EO została powołana również Magdalena Kielasińska. Od tego dnia RN spółki prezentuje się następująco:

 • Radosław Woszczyk - Przewodniczący
 • Andrzej Olszewski - Członek
 • Agnieszka Zając - Członek
 • Bartosz Ziółkowski – Członek
 • Magdalena Kielasińska – Członek

 

Tomasz Jan Siwak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej. Posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Od lat 90. XX wieku zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, a także przygotowaniem i nadzorem nad realizacją inwestycji. Był m.in. szefem nieruchomości biurowych i mieszkalnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyrektorem oddziału terenowego Agencji Mienia Wojskowego oraz dyrektorem Departamentu Logistyki i Administracji Banku Gospodarstwa Krajowego. W ostatnich latach tj. 2010–2015 pełnił funkcję prezesa Portu Lotniczego Radom S.A. gdzie odpowiadał za dostosowanie lotniska wojskowego do potrzeb cywilnych poprzez m.in. opracowanie pełnej dokumentacji obiektu i budowę niezbędnej infrastruktury. W latach 2015-2017 sprawował funkcję Członka Zarządu BGK Nieruchomości S.A. gdzie zarządzał jako Asset Management, inwestycjami i aktywami Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN TFI BGK o wartości ponad 1 mld zł. WAN. Równolegle w latach 2016 -2017 Członek Zarządu wszystkich SPV FsMnW TFI BGK. Założyciel, lider i wokalista rockowego zespołu OMEN.

 

Marta Gajęcka jest absolwentką Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych Szkoły Głównej Handlowej. Posiada także polsko-francuski dyplom w ramach Programu Studiów Europejskich prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu. Była Wiceprezesem PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ds. rozwoju i relacji międzynarodowych, a wcześniej Dyrektorem Wykonawczym w Ernst & Young, Global R&D and Innovation Services EMEIA Tax Center, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie finansowania inwestycji w krajach UE w badania, innowacje i rozwój w tym m.in. w branży energetycznej. Posiada doświadczenie zawodowe zarówno w sektorze prywatnym – w branży finansowej, doradczej, jak i w administracji publicznej oraz w dyplomacji. Sprawowała funkcje m.in. Prezesa Eques Investments TFI S.A. (2013-2014), Partnera Ernst & Young w Polsce (2010-2011), Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu (2007-2010), Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów w (2006-2007), Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli (2004-2006) oraz Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu (2002-2004).