Zmiany w składzie Zarządu PGE EO S.A.

17.07.2015

Zarząd PGE Energia Odnawialna S.A. pragnie poinformować, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2015 r. powołała w skład Zarządu Spółki p. Krzysztofa Müllera i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Skład Zarządu spółki od dnia 17 lipca 2015 r. jest następujący:

 

Maciej Górski                   Prezes Zarządu  

Norbert Sadek                  Wiceprezes Zarządu

Piotr Brudnicki                 Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Müller               Wiceprezes Zarządu