Zmodernizowano system pomiarowo-rozliczeniowy w elektrowniach szczytowo-pompowych PGE

24.06.2021

Zakończyła się modernizacja systemu pomiarowo-rozliczeniowego (SPoRE) w elektrowniach szczytowo-pompowych należących do PGE Energia Odnawialna. Dzięki wymianie przestarzałych urządzeń i systemów informatycznych spółka będzie mogła precyzyjniej zaplanować oraz rozliczyć wielkość produkcji w elektrowniach w Żarnowcu, Porąbce-Żar, Solinie i Dychowie. Celem modernizacji  było też dostosowanie systemu pomiarowo-rozliczeniowego do wymogów rynku energii oraz wprowadzenia rynku mocy.

Głównym zadaniem SPoRE  - oprócz gromadzenia danych pomiarowych - jest dostarczanie informacji o stanie jednostek wytwórczych, warunkach produkcji czy niedyspozycyjności poszczególnych hydrozespołów. Na ich podstawie wykonywane są raporty, rozliczenia oraz plany.

Modernizacja systemu SPoRe była konieczna, gdyż znaczna część z zainstalowanych urządzeń była przestarzała. Układy pomiarowe miały ponad dwadzieścia lat, a niektóre liczniki były zamontowane na tablicach, które pochodziły z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku.

W ramach trwających siedem miesięcy prac, w elektrowniach szczytowo-pompowych PGE Energia Odnawialna wymieniono m.in. serwery, stacje operatorskie, routery, przełączniki sieciowe i liczniki. Zmodernizowano ponadto sieć informatyczną, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie systemowe, narzędziowe i analityczne odpowiedzialne za zbieranie, obróbkę, udostępnianie i prezentację danych pomiarowych. 

- Dzięki tym zmianom, wykorzystując - uzyskane w cyklu godzinnym - dane pomiarowe z liczników, będziemy mogli z dużą dokładnością zaplanować wielkość produkcji w Żarnowcu, Porąbce-Żar, Solinie i Dychowie. Jest to o tyle ważne, że od tego roku elektrownie szczytowo-pompowe aktywnie uczestniczą w rynku mocy. Przeprowadzając modernizację systemu SPoRE, zminimalizowaliśmy więc ryzyko poważnej utraty przychodów związane z brakiem możliwości rozliczenia usług systemowych - mówi Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna posiada cztery elektrownie szczytowo-pompowe o łącznej mocy 1 542,635 MW. Ich zadaniem jest nie tyle wytwarzanie energii elektrycznej, ile pełnienie funkcji regulacyjno-interwencyjnej. ESP Żarnowiec, Porąbka-Żar, Solina czy Dychów to magazyny energii wykorzystywane m.in. w sytuacjach kryzysowych.

Elektrownie szczytowo-pompowe zbudowane są pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi – górnym i dolnym. W okresie niskiego zapotrzebowania na energię elektryczną np. w nocy lub latem woda pompowana jest ze zbiornika dolnego do górnego. W godzinach szczytu następuje odwrócenie procesu.

Główną zaletą elektrowni szczytowo-pompowych jest wyrównywanie bilansu mocy w systemie elektroenergetycznym. Jest to o tyle ważne, że nie zawsze można precyzyjnie przewidzieć, jakie będzie na nie zapotrzebowanie. Co istotne, tego typu elektrownie są w stanie błyskawicznie – w ciągu 2-3 minut – reagować na nagłe zmiany w KSE. Potrafią odebrać moc z systemu w czasie jej nadpodaży oraz dostarczyć ją w czasie zwiększonego zapotrzebowania.