• Testy na górze Żar potwierdziły skuteczność systemu monitorującego pracę instalacji PV

  13.10.2020

  Na farmie fotowoltaicznej PGE na górze Żar zostały przeprowadzone testy innowacyjnego systemu informatycznego umożliwiającego monitoring efektywności pracy dużych elektrowni słonecznych. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania, na farmach PV o mocy 1 MW, będzie możliwe zwiększenie przychodu o nawet ponad 15 tysięcy złotych rocznie.       

  Więcej
 • Sukces programu monitoringu łopat wiatrowych na farmach PGE Energia Odnawialna

  06.10.2020

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wdrożyła laserowy system do badania stanu technicznego łopat turbin wiatrowych. Nowoczesne rozwiązanie pomiarowepozwala na szybką identyfikację anomalii występujących podczas pracy turbiny. Umożliwi to podjęcie wyprzedzających działań, które zapobiegną  kosztownym i długotrwałym naprawom.

  Więcej
 • PGE Energia Odnawialna ogłosiła dwa przetargi na modernizację Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka-Żar

  01.10.2020

  Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna ogłosiła dwa postępowania przetargowe związane z modernizacją Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka – Żar. Pierwsze z nich dotyczy renowacji zbiornika górnego elektrowni, drugie kompleksowego odnowienia technologicznego obiektu.

  Więcej
 • PGE Energia Odnawialna pomaga strażakom

  17.09.2020

  PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, po raz kolejny wsparła finansowo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnych. Tym razem dzięki darowiznom w wysokości 10 tysięcy złotych strażacy z Orzechowców doposażą samochód ratowniczo-gaśniczy w nowoczesny sprzęt, a załoga z Gorzędowa będzie mogła zmodernizować zajmowane przez nią pomieszczenia służbowe.

  Więcej
 • Nabór na Partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  14.09.2020

  PGE Energia Odnawialna S.A. ogłasza otwarty nabór na Partnerów do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3; Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny; Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

  Więcej
pgeeo_site